dijous, 17 de desembre de 2009

Art hispanomusulmà

Enllaços per saber coses de l'art d'Al-Andalus.
 Sobre l'art andalusí, especialment la mesquita de Còrdoba.
Matemàtiques i art islàmic, jo vos ho havia dit.
Amb introducció breu sobre l'art islàmic en general.
Sobre l'art nassarí, especialment sobre l'Alhambra.

Al-Andalus, patrimoni.

"L'oblit del passat" dedica el capítol al patrimoni artístic que es conserva del regne musulmà d'Al-Andalus, amb exponents interessants a Sevilla, Granada i Còrdova. També es recorren diverses ciutats de Tunísia i el Marroc.